Fueddus malus

In dii de oi a is fillus nostrus ddus pesaus fueddendiddus in italianu. S’italianu si parit prus bellu e fintzas prus civili, de su sardu eus scarèsciu sa parti prus bella, si funt abarraus e s’arragodaus totu is fueddus malus e cuddus po cosas malas, naraus barrosu e maladitu, fintzas fueddendi in italianu, ma non naraus garbosu o diciosa. De su sardu, de s’arrogheddu sempri prus piticu chi cumprendeus, si ndi bregungiaus, si parit antigu e a dda nai totu si pentzaus chi non serbit, ca est po gentixedda de pagu contu, ca po andai innantis in sa vida ita ti ndi fais de su sardu? imparadì s’ingresu! Pagu diis a oi apu intèndiu unu picciocheddu nendi a su babbu:’Cee o pa la che sei grezzo parlando il sardo’ e su bellu est ca issu si creiat de essi fueddendi italianu. Mischinu de issu. Seus sperdendi su sardu e, non totus ma su prus, fadeus arriri fueddendi s’italianu e non si ndi acataus, antzis, creeus de essi bravus meda, cantu bortas dd’apu a ai intendia sa cantzonedda ca ‘in sardegna si parla l’italiano vero, perfetto, da vocabolario‘, ddu naràt fintzas Calvino. Floriano Calvino, su fradi de Italo, ddu naràt ca fut berus e beridadi, fut berus candu in sardìnnia ddoi fiat su bilinguismu, insaras chi fueddàt in italianu fueddàt una lìngua imparada in scola e in is libùrus, una lìngua literaria. Oi no est prus aici, oi non teneus duas lìnguas, teneus un amesturu e su chi non cumprendeus est ca perdendi su sardu seus perdendi s’italianu puru. S’italianu standard, cussu chi si studiàt in scola, cussu chi serbit po traballai e po andai innantis in sa vida, comenti narat cuddu, funt in pagus is chi ddu cumprendint e po si ndi acatai bastat a castiai ita ndi bessit de totu is istatìsticas de livellu de istrutzioni, de test pisa e invalsi, de ‘dispersione scolastica’. S’italianu scritu in is libùrus de scola est diferenti meda de su chi fueddant is piciocheddus. ”O prof fa a farlo domani il compito, dai prof! non tolga scuse” Custus malassortaus de piciocheddus fueddant una lìngua chi no est sardu e no est italianu e candu ligint in is libùrus, o in su web puru, non nci cumprendint nudda. Iat a essi stètiu mellus meda a ndi ddus pesai bilinguis, sardu e italianu, duas linguas differentis. Depeus torrai a su bilinguimu, depeus torrai a su sardu. In custu vìdeo su Professori Gianni Loy si contat comenti est arranesciu a pesai su fillu in sardu, contras o in faci a su spantu de totus.
De cantu tempus est ca no intendeis unu pipiu fueddendi in sardu?

Via Maxima: Posted on 

Leave a Reply